testimonials
"Vooral in deze tijd is het geweldig dat ze de mogelijkheid hebben om te leren hoe ze zich kunnen verdedigen. Erg belangrijk. Zo weet ik dit uit eigen ervaring!" moeder van S te M

Welkom bij Lindeboom Trainingen

Lindeboom Trainingen verzorgt trainingen en workshops op het gebied van weerbaarheidagressiehantering en Taekwon-Do.

De trainingen zijn psycho-fysiek van aard: er wordt steeds een koppeling gemaakt tussen lichaam en geest. Dit betekent: ervarend leren. Dus niet enkel theorie, maar vooral ook oefeningen doen en vaardigheden trainen. Op die manier wordt het inzicht vergroot en het leerrendement stijgt. Dit betekent dat er in sommige trainingen gebruik wordt gemaakt van een trainingsacteur.

De trainingen worden gegeven aan volwassenen, jongeren en kinderen.

Er wordt gewerkt binnen het bedrijfsleven, het onderwijs, de hulpverlening, voor dienstverlenende instanties, via buurthuizen, enz.

Enkele voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen tijdens een training:

Omgaan met agressie, opkomen voor jezelf, mentale kracht, omgaan met seksuele intimidatie, zelfverdediging, grenzen aangeven, verbale en non-verbale communicatie, omgaan met geweld, deëscalatietechnieken, omgaan met pesten, beleid, protocollering, veiligheid.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een training neem dan contact op:

jantien@lindeboomtrainingen.nl

06-38518579

Counseling.

Naast het geven van trainingen biedt Lindeboom Trainingen ook individuele counseling aan. In deze counselinggesprekken wordt er ingegaan op wat jij belangrijk vindt en wilt uitzoeken of veranderen. Ook de counseling die wij bieden is psycho-fysiek van aard en dat betekent dus dat er naast het gesprek ook gewerkt wordt met oefeningen. Deze oefeningen kunnen bijvoorbeeld gaan over het ontdekken van de eigen grenzen, ontdekken hoe je gewend bent grenzen wel of niet aan te geven of simpelweg om wat uit je hoofd te gaan en ‘meer in je lichaam te komen’. Alles gaat op jouw tempo.

Zie voor meer informatie: www.lindeboomcounseling.nl