Acteurs:
Er wordt gewerkt met professionele trainingsacteurs met ruim ervaring met verschillende doelgroepen.

Agressiehantering

In ieder beroep waarbij er contact is met andere mensen komt wel agressie voor. Vaak redden werknemers zich hier wel mee. Bijvoorbeeld omdat het maar heel weinig voor komt,  of omdat het gaat om milde vormen van agressie, zoals  wat gemopper of gescheld. Maar het kan ook zijn dat er binnen uw organisatie sprake is van herhaaldelijke agressieve incidenten.

In beide gevallen kan een training in het omgaan met agressie op de werkvloer de veiligheid, productiviteit en het werkplezier van uw medewerkers vergroten.

Maar een training als deze kan ook worden ingezet als preventie. Door goed voorbereid te zijn straalt het personeel rust en zelfvertrouwen uit. Dit leidt  tot een afname van geweld.

De training agressiehantering wordt in overleg met u vormgegeven. Er wordt gewerkt vanuit de visie dat ervaren meer oplevert dan praten. Daarom worden niet alleen de theoretische achtergronden rondom agressie en geweld toegelicht, maar bestaat een training, indien mogelijk, ook uit  oefeningen en rollenspel. Hierbij worden situaties genomen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Mocht u dat wensen, dan kan er aandacht besteed worden aan fysieke zelfverdediging en technieken waarbij iemand onder controle gehouden kan worden. Ook kan er advies worden gegeven rondom beleid en protocollering.

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte of training:
jantien@lindeboomtrainingen.nl

06-38518579

U kunt ook kijken op de site van Weerbaar op het werk. Dit is een samenwerkingsverband van Lindeboom Trainingen en Wijs Weerbaar.