testimonials
"Ik vond het leuk, en ik heb meer zelfvertrouwen!! Veel technieken geleerd! Eline"

Weerbaarheid

Weerbaar zijn betekent dat je in staat bent op te komen voor jezelf en voor een ander met respect voor jezelf en de ander, in een situatie die als bedreigend wordt ervaren.

Bij een cursus weerbaarheid leer je om te gaan met situaties waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag en ongelijkwaardigheid. Het is dus heel iets anders dan assertiviteit of sociale vaardigheid. Aspecten hiervan zijn altijd terug te vinden, maar het zwaartepunt ligt bij het jezelf redden in situaties die door jou als bedreigend worden ervaren. Dit betekent dat er thema’s aan bod komen als veiligheid op straat, seksuele intimidatie, (huiselijk) geweld en pesten. Er wordt bij een cursus weerbaarheid geleerd hoe je jezelf kan beschermen tegen al dit soort grensoverschrijdingen.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: spel, fysieke training, leergesprekken,  kringgesprekken en rollenspel. De oefeningen worden aangepast aan de doelen van de training en aan de groep cursisten, maar er zijn een aantal thema’s die bij weerbaarheid altijd behandeld worden:

–         houding, uitstraling en lichaamstaal

–         stemgebruik

–         oplossingsstrategieën en mogelijkheden in bedreigende situaties

–         zelfverdediging

Projecten kunnen op maat worden gemaakt en aangepast worden aan de specifieke leervragen van een groepventa canada goose españa of opdrachtgever.

 

Voor het aanvragen van een training, of meer informatie:

jantien@lindeboomtrainingen.nl
06-38518579